The world is a book and those who do not travel read only one page.

 

„The world is a book and those who do not travel read only one page.“

-St. Augustine-

 

 

โลกใบนี้เปรียบเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งและคนที่ไม่เคยเดินทางเลย ก็เปรียบเสมือนคนที่อ่านหนังสือเพียงหน้าเดียว.. St. Augustine


ได้มีโอกาสมาเรียนหนังสือหนังหา ณ แดนยุโรปมานานหลายปี มีความคิดโลดแล่นจะถ่ายทอดประสบการณ์ในต่างแดนมาก็หลายหน ผู้มีพระคุณหลายท่านในชีวิตก็ถามไถ่มาตลอดหลายครั้งหลายคราว่าในเมื่อมีโอกาสที่จะนำประสบการณ์ความรู้ที่มีจากต่างแดนในด้านต่างๆมาก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลอื่นๆต่อไปในอนาคตแล้วทำไมไม่ทำ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวในยุโรป  ทวีปที่ได้ชื่อว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอันดับต้นๆเมื่อมีคนพูดถึงดินแดนแห่งนี้.. จนในที่สุดวันหนึ่งฟ้าก็ประทานความตั้งใจอย่างแรงกล้าให้สามารถบังคับตัวเองถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ต่างแดนที่เกิดขึ้นออกมาเป็นตัวอักษร เพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านต่อไปอย่างไร้พรมแดน..

ส่วนตัวแล้ว ตนเป็นแค่นักศึกษาไทยที่เริ่มต้นมีโอกาสมายุโรปจากการรับทุนสหภาพยุโรปอีรัสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus) มาศึกษาต่อในยุโรป ไม่ใช่ดาราหรือผู้มีชื่อเสียงมากมายในสังคม ที่ออกหนังสือกันเป็นว่าเล่น.. หากแต่มีความสนใจอย่างแรงกล้าที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่ตนเองได้ประสบพบเจอ สอดแทรกเรื่องราวต่างๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ.. หาใช่แต่เรื่องการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว  เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์โดยตรง ไม่ได้คัดลอกมาจากไหนๆ ประกอบการเป็นคนไทย คิดแบบไทยๆ จึงเล็งเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนไทยที่สนใจเรื่องราวทั่วไปในทวีปนี้.. (โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว)
หลายคนมักจะงงและสับสนกับการท่องเที่ยวในทวีปยุโรป เนื่องจากวีซ่าเชงเกน (Schengen) สามารถใช้เดินทางได้ในหลายประเทศ

ปัจจุบันวีซ่าเชงเกนสามารถเดินทางเข้า-ออกได้โดยเสรีใน 26 ประเทศ/ ดินแดน ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิคเทนชไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมบัวร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ โดยอนุโลมรัฐโมนาโค อันดอร่า ซาน มาริโนและวาติกันเช่นเดียวกัน นั่นหมายความว่าหากนักท่องเที่ยวมีวีซ่าเชงเกนจากประเทศหนึ่งตอนต้นนี้แล้ว ก็สามารถเดินทางเข้า-ออก 26 ประเทศ/ ดินแดนได้อย่างเสรีทั้งทางบก (รถยนต์ และ/ หรือรถไฟ) ทางอากาศ (เครื่องบิน) และทางน้ำ (เรือ)

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply