เมาไม่ขับ (เยอรมนี)

ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเบียร์ แต่อัตรการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศเยอรมนีโดยมีสาเหตมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ กลับมีน้อยอย่างไม่น่าเชื่อ เหตุผลหนึ่งคงอาจเป็นเพราะว่า กฏหมายโทษปรับของการเมาแล้วขับในประเทศเยอรมนีแห่งนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรง ว่าแล้ว เรามาดูกันดีกว่าว่าโทษของการเมาแล้วขับในประเทศเยอรมนีจะรุนแรงขนาดไหน

ก่อนอื่นเรามาทราบกันก่อนว่าการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของประเทศเยอรมนีนั้น จะวัดเป็นอัตราส่วนเทียบกับมวลของปริมาณเลือดที่มีอยู่ในร่างกาย เป็นหน่วยที่เรียกว่า Promille (g/kg)

1. ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดตั้งแต่ 0.3 แต่น้อยกว่า 0.5 Promille
หากไม่แสดงอาการมึนเมาหรือ ควบคุมสติไม่ได้ จะไม่มีโทษปรับใด

2. ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดมากกว่า 0.5 Promille โทษปรับ € 500 บวกกับแต้มในใบขับขี่ 4 แต้ม และถูกยึดใบขับขี่เป็นเวลา 1 เดือน
หากมีประวัติเมาแล้วขับมาก่อนหน้านี้ โทษปรับ € 1000 บวกกับแต้มในใบขับขี่ 4 แต้ม และถูกห้ามขับขี่รถยนต์เป็นเวลา 3 เดือน
หากมีประวัติเมาแล้วขับมาก่อนหน้านี้มากกว่า 1 ครั้ง  โทษปรับ € 1500 บวกกับแต้มในใบขับขี่ 4 แต้ม และถูกห้ามขับขี่รถยนต์เป็นเวลา 3 เดือน

3. ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดมากกว่า 1.1 Promille ขึ้นไป อาจมีโทษทั้งจำคุก และโทษปรับ รวมไปถึง 7 แต้ม และยึดใบขับขี่ 6 เดือน ถึง 5 ปี
ในกรณีที่ต้องการใบขับขี่คืนจะมีค่าปรับเป็นจำนวน 1-2 เท่าของรายได้สุทธิต่อเดือน

4. ในกรณีที่แสดงอาการมึนเมาและควบคุมสติไม่ได้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดอุบัติเหตุ
ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดตั้ั้งแต่ 0.3 Promille ขึ้นไป
จะมีโทษปรับเป็นเงิน และแต้มในใบขับขี่อีก 7 แต้ม รวมไปถึงการจำคุกไม่เกิน 5 ปี

ในกรณีของผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี หรือยังอยู่ในช่วงระยะเวลาทดลอง Probezeit (สองปีนับจากวันที่ออกใบขับขี่) ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้มีแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเลย (0.0 Promille) หากถูกจับได้ จะมีโทษปรับ € 250 บวกกับแต้มสะสมในใบขับขี่ 2 แต้ม และรวมไปถึงการบังคับเข้าอบรมสัมนา MPU(Medizinisch-Psychologische Untersuchung) และยืดระยะเวลาทดลอง (Probezeit) ออกไปอีกสองปีจากระยะเวลาทดลองเดิม

หมายเหตุ: จำนวนโทษปรับเป็นจำนวนขั้นต่ำ

หลักการคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดอย่างคร่าวๆ

ก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนว่าในตัวเรามีปริมาณเลือดอยู่เท่าไร โดยสามารถคำนวณได้จาก
น้ำหนักตัว(kg) x อัตราส่วนของปริมาณเลือด

อัตราส่วนของปริมาณเลือดในร่างกาย มีค่าประมาณ 0.8 ในเพศชาย และ 0.7 ในเพศหญิง

ยกตัวอย่างเช่น

80 x 0.8 = 64 kg

จากนั้นทำการคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไป
ยกตัวอย่างเช่น เบียร์ 1 ขวด (500 ml) ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ 5%

500 x 0.05 = 25 ml

และเนื่องด้วยความถ่วงจำเพาะของ แอลกอฮอล์ที่ ประมาณ 0.8 น้ำหนักของแอลกอฮอล์จริง จะมีค่าเท่ากับ

25 x 0.8 = 20g

ถึงขั้นนี้แล้ว เราก็จะสามารถนำปริมาณของแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไป เทียบกับประมาณเลือดในร่างกายได้ดังนี้

20g / 64 kg = 0.31 Promille

 

Leave a Reply