สวีดิช ลัปป์ลันด์: โรงแรมน้ำแข็ง แสงเหนือและไซบีเรียน ฮัสกี้

Northern Light in Abisko, Sweden


รู้ไว้ใช่ว่า: คนส่วนใหญ่มักจะสับสนการเรียกแสงเหนือระหว่าง Northern Light และ Polar Night ซึ่งจริงๆ แล้วทั้งสองชื่อเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างกัน แต่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน โดย Northern Light คือชื่อเรียกปรากฏการณ์แสงเหนือ (ปลายก.ย. ถึงกลางเม.ย.) หากแต่ Polar Night (กลางพ.ย. ถึงราวๆ กลางม.ค.) จะใช้เรียกช่วงเวลาที่มีกลางคืนมากกว่า 24 ชั่วโมง โดยปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในเขตขั้วโลกเท่านั้น (ถ้าอยู่ขั้วโลกเหนือจะเรียกว่า Arctic Circle และขั้วโลกใต้คือ Antarctic Circle) ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับ Polar Day (กลางพ.ค. ถึงราวๆ กลางส.ค.) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อพระอาทิตย์อยู่เหนือขอบฟ้าเป็นเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืน (Midnight Sun) นั่นเอง..

Polar NightThe Team

 

นิตยสาร opnmnd ฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 

 

Leave a Reply