การทำใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (Klasse B) ในประเทศเยอรมนี

Verkehrszeichen

การเรียนภาคทฤษฎี

ชั่วโมงบังคับ ตามกฏที่ทางเยอรมัน กำหนดมามีทั้งหมด 14 ชั่วโมง (อาจได้รับการยกเว้น กรณีมีใบขับขี่จากประเทศไทยมาแล้ว)
เนื้อหาของการเรียนจะแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ 14 หัวข้อดังนี้

1: Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch
2: Rechtliche Rahmenbedingungen
3: Grundregeln, Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
4: Straßenverkehrssystem und seine Nutzung, Bahnübergänge
5: Vorfahrt
6: Verkehrsregelungen
7: Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
8: Andere Teilnehmer im Straßenverkehr
9: Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10: Ruhender Verkehr
11: Verhalten in besonderen Situationen. Folgen von Verstößen gegen die Verkehrsvorschriften
12: Lebenslanges Lernen
13: Technische Bedingungen, Personen- und Güterbeförderung – umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen
14: Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen, umweltschonender Umgang mit Kraftfahrzeugen

 

ภาคปฏิบัติ ชั่วโมงเรียนบังคับ (Sonderfahrten)

ชั่วโมงบังคับตามกฏที่ทางเยอรมันกำหนดมามีทั้งหมด 12 ชั่วโมง (อาจได้รับการยกเว้น กรณีมีใบขับขี่จากประเทศไทย) แบ่งเป็น

Überlandfahrten (5 ชั่วโมง)
เป็นการเรียนขับรถบนถนนหลวงระหว่างเมือง เลขถนนส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร B
ความเร็วจำกัดไม่เกิน 100 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง

Autobahnfahrten (4 ชั่วโมง)
เป็นการเรียนขับรถบนทางหลวง Autobahn เลขถนนส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A
ความเร็วที่เหมาะสมในการขับในกรณีที่ไม่มีป้ายบังคับจราจรคือ 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Dunkelfahrten (3 ชั่วโมง)
เป็นการเรียนขับรถในเวลากลางคืน การเรียนในส่วนนี้้เป็นการเรียนขับรถบน Autobahn
บนทางหลวงระหว่างเมือง และในตัวเมือง รวมไปถึงการควบคุมระบบส่องสว่างของ
ตัวรถด้วย

 

ภาคปฏิบัติ ชั่วโมงเรียนฝึกหัด (Übungsfahrten)

การเรียนชั่วโมงฝึกหัดนั้น ไม่มีกฎหรือข้อบังคับตายตัว ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนและวิจารณญาณของผู้สอน เป็นการเรียนปฏิบัติเพื่อสร้างความคุ้นเคยและเรียนรู้กฎ รวมถึงป้ายจราจรต่างๆ ที่พบเจอบนท้องถนนและมารยาทในการขับรถโดยทั่วๆ ไป

หมายเหตุ: โดยทั่วไปทางโรงเรียนจะเริ่มสอนโดยให้ผู้เรียนเริ่มจากชั่วโมงเรียนฝึกหัดก่อน เมื่อผู้เรียนมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วจึงเริ่มสอนในชั่วโมงบังคับ

 

การสอบภาคทฤษฎี

คำถามมีทั้งหมด 30 คำถาม จากทั้งหมดประมาณ 1200 คำถาม แบ่งเป็น ความรู้พื้นฐาน 20 คำถาม และคำถามเกี่ยวกับใบขับขี่ Klasse B อีก 10 คำถาม ทั้งหมดเป็นคำถามที่ให้ตอบแบบตัวเลือก
คำถามบางข้ออาจมีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ หากตอบไม่ครบ จะถือว่าตอบผิดในข้อนั้นๆ
แต่ละข้อจะมีน้ำหนักของคะแนนที่ไม่เท่ากัน ตั้งแต่ 2-5 คะแนน หากตอบคำถามผิด จะถูกหักคะแนนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อนั้นๆ หากถูกหักคะแนนเกิน 10 คะแนน จะถือว่าไม่ผ่านการสอบในภาคทฤษฎี

 

การสอบภาคปฏิบัติ

ก่อนจะทำการสอบภาคปฏิบัติได้นั้น ผู้สอบจะต้องผ่านการสอบภาคทฏษฎีเสียก่อน
ในการสอบ จะมีผู้คุมสอบจาก TÜV และครูสอนขับรถจากโรงเรียนนั่งไปในรถที่ทำการสอบด้วย
ตัวแทนจาก TÜV จะนั่งบนเบาะที่นั่งด้านหลัง ส่วนครูสอนขับรถจะนั่งในที่นั่งด้านหน้าข้างคนขับ
จุด
สำคัญที่ผู้คุมสอบมักจะทดสอบผู้เข้าสอบปฎิบัติ ได้แก่

– เวลาจะเปลี่ยนเลนต้องมอง 1.กระจกหลัง 2.กระจกข้าง 3.เปิดไฟเลี้ยว 4.หันหน้าไปไปมองด้านหลัง ตามลำดับ
– กฎ Recht vor Link ใน 30 Zone และ บริเวณลานจอดรถ
– เวลาเลี้ยวรถบริเวณทางแยกที่มีสองเลนหรือมากกว่า หลังจากเลี้ยวไปแล้ว ต้องอยู่ในเลนเดิมของตัวเอง
– หากขับผ่านหรือสวนรถโดยสารประจำทางที่จอดอยู่และเปิดไฟฉุกเฉิน (Warnblinklicht) ให้ขับผ่านไปด้วยความเร็ว Schrittgeschwindigkeit (4-7 km/h) และต้องลดเกียร์ลงมาจนเหลือเกียร์ 1
– ก่อนจะเลี้ยวขวาที่ทางแยก โดยส่วนใหญ่จะต้องระวังและให้คนข้ามและจักรยานไปก่อนเสมอ
– ระวังป้ายที่เป็นวงกลมขาวขอบนอกสีแดง ที่หมายความว่าห้ามเข้า หากมีทางแยกตรงนั้น ให้ไปอีกทางทันทีโดยที่ไม่ต้องรอผู้คุมสอบบอก (อันนี้ผู้คุมสอบจะชอบหลอก)
– ตอนจะลงจากรถใช้มือขวาเปิดประตูที่อยู่ทางด้านซ้าย พร้อมกับหันไปมองด้านหลัง ว่าปลอดภัยหรือไม่ก่อนเปิดประตู

– More, coming soon…

 

ค่าใช้จ่าย

ค่ายื่นใบคำร้อง – Landesamt/Stadt 43.40 ยูโร
ค่าสอบทฤษฎี – TÜV Theorie Prüfung 20.83 ยูโร
ค่าสอบปฏิบัติ – TÜV Praktische Prüfung 84.97 ยูโร
ค่าเรียนภาคทฤษฎี – Grundgebühr ~ 200 ยูโร ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน
ค่าเรียนภาคปฏิบัติ – Übungsfahrten/Sonderfahrten ~ 30-50 ยูโร/ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน
ค่าสอบปฏิบัติ (โรงเรียน) ขึ่นอยู่กับแต่ละโรงเรียน บางแห่งคิดราคาเท่ากับชั่วโมงเรียนปกติ บางแห่งอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม
ค่าทดสอบสายตา – Sehtest ~ 10 ยูโร
ค่าอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น – Erste Hilfe Kurs ~ 20 ยูโร
ค่าเอกสารการเรียน – Lehrmaterial ~50 ยูโร

 

 

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลจากประเทศไทยสามารถนำใบขับขี่ของประเทศไทย ไปแปลเป็นภาษาเยอรมันที่สำนักงาน ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.) เพื่อนำไปยื่นพร้อมกับใบสมัครเพื่อยกเว้นการเรียนชั่วโมงบังคับในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้ โดยค่าแปลจะอยู่ที่ประมาณ 59 ยูโร

 

ประสบการณ์ตรงจากนักเรียนทุน Erasmus Mundus ปี 2549/2550 ภาค 2

เมื่อคราวที่แล้ว “แจน” หรือ “พรรณพร อัชวรานนท์” ได้แนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวและระบบการศึกษาของนักศึกษาทุน Erasmus Mundus แล้ว มาภาคนี้จะขอเล่าเรื่องทั่วๆไปของชีวิตเด็กนักศึกษาทุน Erasmus Mundus ในยุโรปนะค่ะ
….

Continue reading ประสบการณ์ตรงจากนักเรียนทุน Erasmus Mundus ปี 2549/2550 ภาค 2

ประสบการณ์ตรงจากนักเรียนทุน Erasmus Mundus ปี 2549/2550 ภาค 1

 

โดย…พรรณพร อัชวรานนท์

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ “พรรณพร อัชวรานนท์” ชื่อเล่น “แจน” ค่ะ ได้รับทุน Erasmus Mundus ประจำปี 2549/2550 (ตุลาคม 2549 – มกราคม 2551) สาขาวิชา Euroculture Continue reading ประสบการณ์ตรงจากนักเรียนทุน Erasmus Mundus ปี 2549/2550 ภาค 1